วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  • แนวทางการดำเนินงาน  >>  Download
  • แบบประเมิน Green & Clean >> Download
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธารโต
นโยบายการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Organization


 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Organization

มาตาการประประหยัดพลังงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธารโตแผนปฏิบัติการโครงการ GREEN & CLEAN Organization

วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เชิญ ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ในวันที่ 8 กพ 61 เวลา 9.00 น ณ ห้องประชุม สสอ ธารโต
Click link DOWNLOAD

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


สำนึกไทยไม่โกง
1. สำนึกไทยไม่โกง "คนแบบนี้ก็มีด้วย"

ภาพยนต์โฆษณาความยาว 15 วินาที จำนวน 4 เรื่อง

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
ตามที่จังหวัดยะลา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ๗๖ จังหวัด ซึ่งเป็นการดำเนินงาน ๕ ปีต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ โดยกำหนดตัดชีวัดการตรวจมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ ๓๐ข๖๐ ปี ร้อยละ ๒๐ ต่อปี ซึ่งเป็นผลงานสะสมจะต้องดำเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ให้ได้ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย

ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธารโต ได้จัดแผนปฏิบัติงานคัดกรองมะเร็งปากมดลลูก ปี 2561
ดังรายละเอียดที่แนบ คลิ๊กดาวน์โหลด

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560แบบฟอร์ม ตรวจร้านอาหาร ปี 2561 Click Download

สถิติการเข้าชม

คิดอย่างไรกับเว็บ สสอ.ธารโต

Contact us

CHAT BOX : สสอ.ธารโต

ข่าวสารสุขภาพ